Lager

MAGASINERING

Oavsett om ni behöver lagerhålla stora eller små mängder, kort eller lång tid har vi lösningen för alla. Det kan röra sig om att flytta ut hela eller delar av ett bohag och att det skall lagerhållas och förvaras olika lång tid, eller att ni skall transportera olika saker och behöver en tillfällig samlingsplats som står under bevakning.


Vi har egna lagermöjligheter i Sverige samt partners runt om i hela Europa vilket gör att vi kan ta hand om hela processen åt er, ett företag som tar hand om det hela.


Vi hjälper er allt från att ta hand om enstakt kartonger, hyra ut lagerplats i boxar, till att vi spärrar av delar eller hela lagerhallar för ex bilar eller andra stora, ömtåliga föremål.För mera info maila in en förfrågan på:

Omhändetagning:

Behöver ni hjälp med att åka ut och hämta upp egendom från annan part som och lagerhålla samt förflytta det till ny adress har vi lösningen, logistiken med eller utan bevakning.


Sortering:

Har ni stora containrar som skall packas om , sorteras innan de skall köras ut till nya destinationer, hjälper vi er gärna även där med allt från självs sortering till att sedan lagerhålla tills vi kör ut det till sin slutdestination oavsett land, region eller stad.


Återvinning:

Behöver ni hjälp med att åka runt och samla in gamla, förbrukade varor, sortera skräp som skall slängas/avlägsnas för transponering till annat ställe har vi även där kunskap och lösning.
För mera info maila in en förfrågan på:

OMHÄNDETAGNING / ÅTERVINNING

FlyttFixarna Sverige AB

Box 125 

501 13 Borås

Sweden

Tel: (+46) 010-10 12 900

Copyright @ All Rights Reserved